04.03.2020 Tarihli ve 31058 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan E-Tebligat ve Bireysel Başvuru Süresi Hakkındaki Anayasa Mahkemesi Kararı

04 Mart 2020

04.03.2020


04.03.2020 Tarihli ve 31058 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Bireysel Başvuru için 30 günlük süre elektronik tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda değil, elektronik tebligatın görülme tarihinden itibaren başlayacaktır.


AYM kararında “Nitekim ilgili usul kuralları uyarınca sürenin münhasıran tebliğden itibaren işlemeye başlayacağının kabul edildiği uygulamaların aksine bireysel başvuru yolunda başvuru süresi, ihlalin öğrenilmesi esasına bağlanmıştır.” ifadesi ile bireysel başvuru süresini, ihlalin öğrenilmesi esasına bağlamıştır.


Karar tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-10.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.